Nyanlända invandrarbarn i Sverige

Ritning Sporting Organiserad sport är högt värderad i Sverige och sport för barn och ungdomar är central för svensk ungdompolitik. Cirka 650 000 personer är frivilligt engagerade som ledare inom sport i Sverige och cirka70% av barnen mellan sju och femton år tillhör en sportklubb (Riksidrottsförbundet [RF],2012). Svenska policydokument är överens om att idrott är […]

Tidig vs sen intensiv träning

De bästa musikerna tillbringade över 10 000 timmar att öva ensamma, medan deras mindre framgångsrika kamrater hade samlat 7 000 timmar eller mindre, vilket sammanföll med kritiska perioder av biologisk och kognitiv utveckling. Musiker började träna runt 5 år; de som började efter 5 års ålder kunde inte komma ikapp. Däremot var elitidrottare inom andra […]

Definierar sportspecialisering

Sportspecialisering definieras som intensiv, året runt-träning i en enda idrott med uteslutning av andra sporter. 29,35 variationer på detta allmänna tema finns, med oenighet om vilken träningsvolym som är ”intensiv” och om året runt-deltagande eller uteslutning av alla andra sporter är viktigt för att klassificera en idrottare som specialiserad. Vissa förespråkar att en minsta träningsvolym […]