Svenska idrottsförbundet

Svenska Idrottsförbundet (svenska: Riksidrottsförbundet, RF) är den svenska idrottsrörelsens paraplyorganisation. Genom sina medlemsorganisationer har den tre miljoner medlemmar i 22 000 klubbar (Centrum for idrottsforskning 2018).

Förbundet bildades den 31 maj 1903. Dess nuvarande ordförande, sedan 2015, är Björn Eriksson.

Enligt författarna till boken ”Sport i Skandinavien och de nordiska länderna” (som nämns i slutet av avsnitt 1 i rapporten) är de svenska idrottsförbundens huvuduppgifter följande:

Representerar klubbens sport i kommunikation med myndigheterna och det omgivande samhället; service och fördelning av statliga medel till de anslutna organisationerna; stimulera idrottsutveckling och forskning; samordna sociala och etiska frågor.

Enligt webbplatsen www.rf.se är svenska idrottsförbundets huvudsakliga aktiviteter:

  • -Tala för den enade idrottsrörelsens räkning i kontakter med politiker, regeringen och andra institutioner/organisationer;
  • -Koordinera idrottsrörelsen inom områden som forskning och utveckling;
  • -Gör service inom områden där dessa inte kan eller vill bygga upp sin egen kompetens;
  • -I vissa områden agera i stället för regeringen, t.ex. genom att dela ut statliga bidrag till sport;

Idrottsnationer

Sverige är en av världens mest aktivt idrottsmässiga nationer med totalt 635,5 olympiska medaljer och rankade 9: e i olympiska guldmedaljbordet genom tiderna. Enligt Svenska Idrottsförbundets webbplats (www.rf.se) är nästan hälften av Sveriges tio miljoner invånare mellan 7 och 70 år medlemmar i en sportklubb-som aktiva tävlande, passare, tränare och supportrar. Det är ett sportsligt mirakel att ett så litet land som territorium har bidragit med otaliga stjärnor till världssporten. ”Ingemar Johansson, Gert Fredriksson, Nils Liedholm, Björn Borg, Ingemar Stenmark, Anders Gärderud, Gunde Svan, Pernilla Wiberg och Jan-Ove Waldner har för evigt ristat sina namn i den svenska själen. Under de senaste åren har stjärnor som Peter Forsberg, Annika Sörenstam, Kajsa Bergqvist, Stefan Holm, Anja Pärson, Niklas Lidström, Henrik Larsson och Zlatan Ibrahimovich på internationella arenor “(www.rf.se). Svensk idrottsrörelse ärvs genom svenska kulturtraditioner och är en viktig del av svensk nationell identitet. Den svenska idrottsorganisationsmodellen är känd som ”skandinavisk” eller ”nordisk” modell. Huvuddragen i dessa modeller är att sporten är organiserad som en oberoende frivillig rörelse. Frivillig och medlemsbaserad klubbidrott är det främsta kännetecknet för sportsystemet i de nordiska länderna [2] samt en huvuddel i det svenska samhället [3]. På grund av traditionen av lång tid med samarbete med staten och lokala myndigheter hade idrottsrörelsen anförtrotts uppgiften att organisera idrott i Sverige med hjälp av myndigheter.

Lokala klubbar är ryggraden i all organiserad sport i Sverige. ”Och det är därför den främsta uppgiften för stödorganisationer inom idrottsrörelsen att skapa de grundläggande förutsättningarna för en framgångsrik klubb. Frågor som ska behandlas inkluderar bidrag, skatteregler, idrottsplatser och anläggningar, utveckling av klubbdemokrati och ledarskapsutbildning. Verkställande kommittén är, förutom generalförsamlingen, den viktigaste organet i den lokala idrottsklubben. ”(Www.rf.se) Svenskt sportsystem är ett demokratiskt sportsystem. Medlemmarna i en sportklubb i Sverige äger faktiskt klubben. ”Det är medlemmarna som på klubbens årsmöte bestämmer vad klubben ska göra och hur möten där rapporterar från den verkställande direktören om föregående års verksamhet och om hur ledningen har fullgjort sina uppgifter. Årsmötet avslutas med att medlemmarna beslutar vem som ska anförtros att driva klubben fram till nästa årsmöte. Grundprincipen är att varje medlem har en röst. ” Varje klubbmedlem i ett idrottsförbund. Idrottsförbundet är medlemmar i Svenska Idrottsförbundet.