I ett partnerskap som kommer att ge ett välkommet lyft till sektorn Sport for Development i Sverige, är Laureus Sport for Good och Svenska Postkodstiftelsen (Svenska Postkodstiftelsen) stolta över att kunna presentera programmet ”Swedish Sport for Development Accelerator”.

Laureus Sport for Good har arbetat i samarbete med Svenska Postkodstiftelsen i Sverige sedan 2017. Det arbetet har avslöjat ett antal gemensamma behov för Sport for Development -organisationer, inklusive:

Kunskap och kapacitetsuppbyggnad

Upprätta gemensamma verktyg för att mäta social påverkan
Främja och förespråka arbetet inom organisationer för sport för utveckling

Driftsättning av forskning som visar idrotts makt att hantera viktiga utvecklingsprioriteringar

Underlättar samarbete

“Swedish Sport for Development Accelerator Program” kommer att utrusta sporten för utvecklingssektorn i Sverige med de kunskaper och verktyg som krävs för att bli mer effektiva, hållbara och erkända för att använda sport för sociala förändringar. Detta är ett ambitiöst och utforskande initiativ som vill starta en ny era för sektorn i Sverige.

  • För att uppnå detta kommer det att finnas tre nyckelelement i programmet, var och en samarbetar med Sport for Development -partner på olika sätt och består av en rad aktiviteter:
  • Organisationsutveckling och lärande
  • Forskning

Nätverksmöjligheter

Inledningsvis lanserar vi elementet för organisationsutveckling och lärande: Practitioner Accelerator.
Erbjuder ett unikt tillfälle för svenska organisationer som arbetar inom Sport for Development-sektorn att ansöka om ett gratis, 12-månaders paket med skräddarsydd utbildning och konsultstöd. Stödpaketet kommer att definieras tillsammans med organisationen, baserat på deras behov och prioriteringar inom fyra breda områden: organisationsarkitektur (vision, strategi, värderingar etc.), programeffektivitet och kvalitet, styrning och efterlevnad och insamling.

Syftet med programmet är att hjälpa organisationer att göra konkreta förbättringar inom de områden som de anser är avgörande för deras utveckling, bli starkare, mer självsäkra, mer effektiva och bättre rustade för tillväxt och investeringar som ett resultat.